• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-44 ngày 31-10-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-44
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Đak Lak đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng và khách hàng tại Tp Huế trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-43 ngày 24-10-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-43
Chúc mừng khách hàng tại Tp Huế đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng và khách hàng tại TP Kon Tum trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-42 ngày 17-10-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-42
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Ninh Thuận đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng và khách hàng tại Thị xã Điện Bàn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-41 ngày 10-10-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-41
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Ninh Thuận đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng và khách hàng tại Thành phố Huế trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-40 ngày 03-10-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-40
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Huế đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng và Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Bạn đang ở: KQ xổ số Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống