• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Giới thiệu

Điều lệ Công ty năm 2022

  • PDF.

Ngày 25 tháng 02 năm 2022. UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 486/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Điều lệ gồm 9 chương và 47 Điều, thay thế cho Điều lệ 4170 năm 2019

ĐIEU_LE_HOAT_ĐỘNG_CỦA_CÔNG_TY_NĂM_2022_1.pdf

ĐIều lệ Công ty năm 2019, QD số 4170

  • PDF.

DIEU_LE_CTY_XO_SO_QUANG_NAM_SO_4170_nam_2019__.pdf

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÔNG TY XSKT QUANG NAM

  • PDF.

Căn cứ Quyết định số 74640/QĐ-SHTT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Cục sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ về việc cấp giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 290001 cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam
Mẫu nhãn hiệu đính kèm được bảo hộ là " Xổ số kiến thiết Quảng Nam" hình Chùa Cầu

Mầu sắc nhãn hiệu: Xanh lá cây đậm
Danh mục sản phẩm / dịch vụ mang nhãn hiệu : Nhóm 41 : Tổ chức quay giải xổ số; dịch vụ xổ số; thông tin giải trí; dịch vụ giải trí.

DANG KY NHAN HIEU CTY

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 1 2018 14:46

Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty

  • PDF.

Ngày 03/03/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam, gồm 09 Chương và 42 Điều

QD_PHE_DUYET_DIEU_LE_TC_VA_HD_cong_ty_2016.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 15:00

Danh sách viên chức quản lý Công ty

  • PDF.

Danh sách cán bộ quản lý Doanh nghiệp công bố theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

DANH SÁCH VCQL

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 6 2020 15:39

Bạn đang ở: Giới thiệu