• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Các quy định của công ty

Quy chế Công bố thông tin của Công ty XSKT Quảng Nam

  • PDF.

QUY_CHE_CONG_BO_THONG_TIN_CUA_CONG_TY_XO_SO_KIEN_THIET_QUANG_NAM.pdf

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

  • PDF.

KH_XSKD_VA_DT_PHAT_TRIEN_2018.pdf

Thể lệ tham gia dư thưởng vé xổ số truyền thống

  • PDF.

Tải về

Quyết định số 78/QĐ-XSQNa Về việc ban hành Thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống

  • PDF.
Tải về

Quyết định số 79/QĐ-XSQNa Về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay (Xổ số Cào, Xổ số Bóc)

  • PDF.
Tải về
Bạn đang ở: Bạn cần biết Các quy định của công ty