• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Các quy định của công ty

Thư mời chào giá Hợp đồng tư vấn, thẩm định vể thầu vé và lịch 2024

  • PDF.

Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam có nhu cầu chon đơn vị để hợp đồng  nhằm thực hiện các công việc hoạt động về Tư vấn, đánh giá, E-HSMT, thầm định kế hoạch LCNT, Tư vấn lập HSMT.... đề nghị các đơn vị có liên quan quan tâm thì gửi báo giá vế Công ty theo yêu cầu đính kèm

MƠI BAO GIA NAM 2024

Thông Báo tuyển dụng lao động đợt 4 năm 2021

  • PDF.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại các tỉnh miền Trung

Điều kiện: Nữ, sức khỏe Tốt

                 Tốt nghiệp Đại học, hoặc Cao đẳng trở lên các ngành, Kế toán, Quản trị kinh doanh

                  Lý lịch chính trị gia đình trong sạch, Phẩm chất đạo đức tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong cộng việc, có nguyện vọng phục vụ lâu dài cho Công ty,

                  sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao

Ưu tiên: Người tốt nghiệp Đại học  Quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm trên 05 năm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp

Thời gian nhận hồ sơ: Các ứng viên quan tâm gửi Hồ sơ trực tiếp về Phòng TC-HC Công ty, địa chỉ: số 04. Trần Phú- Tam Kỳ- Quảng Nam

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ: 17h ngày03/12/2021

Công ty sẽ có thư mời dự tuyển đối với những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện trên

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 13:43

Thông Báo tuyển dụng lao động đợt 3 năm 2021

  • PDF.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại các tỉnh miền Trung

Điều kiện: Nữ, sức khỏe Tốt

                 Tốt nghiệp Đại học các ngành, Kế toán, Kiểm toán

                  Lý lịch chính trị gia đình trong sạch, Phẩm chất đạo đức tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong cộng việc, có nguyện vọng phục vụ lâu dài cho Công ty,

                  sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao

Ưu tiên: Người tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, có kinh nghiệm trên 03 năm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp

Thời gian nhận hồ sơ: Các ứng viên quan tâm gửi Hồ sơ trực tiếp về Phòng TC-HC Công ty, địa chỉ: số 04. Trần Phú- Tam Kỳ- Quảng Nam

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ: 17h ngày 26/10/2021

Công ty sẽ có thư mời dự tuyển đối với những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện trên

 

       

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 10 2021 12:17

Quy chế Công bố thông tin của Công ty XSKT Quảng Nam

  • PDF.

QUY_CHE_CONG_BO_THONG_TIN_CUA_CONG_TY_XO_SO_KIEN_THIET_QUANG_NAM.pdf

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

  • PDF.

KH_XSKD_VA_DT_PHAT_TRIEN_2018.pdf

Bạn đang ở: Bạn cần biết Các quy định của công ty