• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-19 (ngày 09-5-2023)

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-19
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Nha Trang – Khánh Hoà đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Phan Rang – Ninh Thuận đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-18 (ngày 02-5-2023)

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-18
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Phan Rang – Ninh Thuận đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng. Tổng số tiền công ty XSKT Quảng Nam đã thưởng cho khách hàng trúng hưởng các loại hình vé xổ số đến nay hơn 95 tỷ đồng

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-17 (ngày 25-4-2023)

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-17
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Nha Trang – Khánh Hoà đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành Phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng. Tổng số tiền công ty XSKT Quảng Nam đã thưởng cho khách hàng trúng hưởng các loại hình vé xổ số đến nay hơn 90 tỷ đồng

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-16 ngày 18-4-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-16
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Huế đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng. Tổng số tiền công ty XSKT Quảng Nam đã thưởng cho khách hàng trúng hưởng các loại hình vé xổ số đến nay hơn 85 tỷ đồng

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-15(11/04/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng. Tổng số tiền công ty XSKT Quảng Nam đã thưởng cho khách hàng trúng hưởng các loại hình vé xổ số đến nay hơn 81tỷ đồng

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 4 2023 11:23

Bạn đang ở: KQ xổ số Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống