• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hoạt động

Công ty Xổ số Quảng Nam ra quân đầu năm 2021

  • PDF.

Ra quân đầu năm xuân Tân Sửu - năm 2021
Ngày 15/2/2021 ( mùng 4 Tết Tân Sửu) Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam tổ chức ra quân đầu năm 2021.
Trong không khí tươi vui phấn khởi, tập thể người lao động Công ty tề tựu đông đủ tại văn phòng Công ty để gặp mặt đầu năm và làm lễ ra quân đầu năm.

RA QUAN 2021

Tâp thể ban lãnh đạo Công ty chụp hình kỷ niệm cùng người lao động công ty


Sau lễ xuất quân, người lao động tại các Văn phòng đại diện Công ty trở lại làm việc để chuẩn bị cho công tác mở thưởng ngày 16/02/2021

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 09:53

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

  • PDF.

KE_HOACH_SAN_XUAT_KINH_DOANH_VA_DAU_TU_PHAT_TRIEN_NAM_2021.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 12 2020 13:48

CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025

  • PDF.

CHIEN_LUOC_KH_SAN_XUAT_KINH_DOANH_VA_DT_PT_05_NAM_GIAI_DOAN_2021-2025.pdf

BAO CAO TAI CHINH 6 THANG 2020

  • PDF.

BAO_CAO_TAI_CHINH_6_THANG_2020_.pdf

BAO CAO KET QUẢ NAM 2019 VÀ 03 NĂM 2017-2019

  • PDF.

KE_HOACH_SAN_XUAT_KINH_DOANH 2019 VÀ 03 NĂM GÂN NHẤT.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 13:31

Bạn đang ở: Hoạt động