• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hoạt động

Điều lệ Công ty năm 2022

  • PDF.

DIEU_LE__CUA_CONG_TY_TNHH_MTV_XO_SO_KIEN_THIET_QUANG_NAM__SO_486__NAM_2022-đã_nén_1.pdf

ĐTNCS Hồ Chí Minh Công ty XSKT hoạt động tháng Thanh niên năm 2024

  • PDF.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Xổ số kiến thiết hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024
Thực hiện theo Chương trình công tác Đoàn năm 2024, được sự cho phép của Đảng ủy, Giám đốc Công ty, BCH Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam tổ chức các hoạt động về nguồn nhân Tháng Thanh niên năm 2024 đầy ý nghĩa.

DTN12

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Sương – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty cùng tập thể ĐVTN Công ty dâng hoa tại Tượng Đài mẹ Việt Nam anh hùng


Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024). Chi đoàn Công ty đã tổ chức Đoàn viên hành trình về địa chỉ đỏ- Viếng hương và dâng hoa Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và Nghĩa trang thành phố Tam Kỳ.

BC TAI CHINH NAM 2023

  • PDF.

BÁO_CÁO_TÀI_CHÍNH_NĂM_2023.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 3 2024 13:21

BC MUC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ KHKD NĂM 2024

  • PDF.

BAO_CAO_MUC_TIEU_TONG_QUAT_KE_HOACH_KINH_DOANH_NAM_2024.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 3 2024 13:23

Thư mời báo giá tư vấn

  • PDF.

Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam có nhu cầu liên hệ với các đơn vị tư vấn, thẩm định để chuẩn bị cho công tác đầu thầu năm 2024, mời các đơn vị tư vấn có đủ năng lực và quan tâm tham gia hợp tác

để đảm  nhận thực hiện tư vấn và thẩm định có liên quan THU_MOI_BAO_GIA_TU_VAN_2024.jpg

Bạn đang ở: Hoạt động