• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hoạt động

BAO CAO KET QUẢ NAM 2019 VÀ 03 NĂM 2017-2019

  • PDF.

KE_HOACH_SAN_XUAT_KINH_DOANH 2019 VÀ 03 NĂM GÂN NHẤT.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 13:31

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

  • PDF.

KE_HOACH_SAN__XUAT_KINH_DOANH_VA_DAU_TU_PHAT_TRIEN_NAM_2020.pdf

BAO CAO LAO DONG TIEN LUONG 2019

  • PDF.

BAO_CAO_CHE_DO_TIEN_LUONG_TIEN_THUONG_CUA_DOANH_NGHIEP_2019.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 5 2020 09:49

BAO CAO TAI CHINH NAM 2019

  • PDF.

Thực hiện công khai Tài chính theo Quy định tại nghị đị 81

BAO_CAO_TAI_CHINH_NAM_2019.pdf

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam ra quân đầu năm

  • PDF.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam ra quân đầu năm 2020.

Mùng 3 Tết Canh Tý, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam tổ chức ra quân đầu năm
Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới toàn thể CNVLĐ Công ty tề tựu đông đủ để họp mặt chúc Tết, thăm hỏi và ra quân đầu năm thực hiện nhiệm vụ. Những chuyến xe chia đi các ngã đưa Cán bộ công nhân viên Công ty đến các địa bàn của 14 tỉnh miền trung để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ của kỳ mở thưởng ngày mùng 4 Tết;

raquan2020

Toàn thể CNVCLĐ Công ty tại lễ ra quân đầu năm


Năm 2020, lịch mở thưởng của Công ty trùng vào các ngày Tết, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và thấu hiểu đặc thù công việc của mình từ sáng ngày mùng 3 Tết toàn thể người lao động công ty đã tề tựu đông đủ,vui vẻ làm việc và chuẩn bị hành trang lên đường làm nhiệm vụ để chuẩn bị cho công tác mở thưởng vào ngày Mùng 4 tết.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 04 Tháng 2 2020 14:07

Bạn đang ở: Hoạt động