• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-05 (17/01/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 7,350 tỷ đồng; và Chúc mừng 01 khách hàng khác cũng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng Giải nhất trị giá 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng. Từ kỳ vé QNa-02 đến QNa-05 công ty phát hành và mở thưởng 3 triệu vé/ kỳ với giá trị trúng thưởng Giải Đặc biệt nguyên ghim trị giá 7,350 tỷ đồng; Giải nhất nguyên ghim trị giá 1,5 tỷ đồng.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 4 2023 11:04

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-04 (24/01/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 7,350 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Huế đã may mắn trúng Giải nhất trị giá 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng. Từ kỳ vé QNa-02 đến QNa-05 công ty phát hành và mở thưởng 3 triệu vé/ kỳ với giá trị trúng thưởng Giải Đặc biệt nguyên ghim trị giá 7,350 tỷ đồng; Giải nhất nguyên ghim trị giá 1,5 tỷ đồng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-03 (17/01/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Huế đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 7,350 tỷ đồng; và Chúc mừng 01 khách hàng khác cũng tại Thành phố Huế đã may mắn trúng Giải nhất trị giá 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng .Từ kỳ vé QNa-02 đến QNa-05 công ty phát hành và mở thưởng 3 triệu vé/ kỳ với giá trị trúng thưởng Giải Đặc biệt nguyên ghim trị giá 7,350 tỷ đồng; Giải nhất nguyên ghim trị giá 1,5 tỷ đồng.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 4 2023 11:03

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-02 (10/01/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 7,350 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng . Từ kỳ vé QNa-02 đến QNa-05 công ty phát hành và mở thưởng 3 triệu vé/ kỳ với giá trị trúng thưởng Giải Đặc biệt nguyên ghim trị giá 7,350 tỷ đồng; Giải nhất nguyên ghim trị giá 1,5 tỷ đồng.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 4 2023 11:02

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-01 (03/01/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Huế đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng

Bạn đang ở: KQ xổ số Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống