• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-29 ngày 18-7-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-29
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Dak Lak đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-28 ngày 11-7-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-28
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Dak Lak đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Phan Rang- Ninh Thuận đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-27 ngày 04-7-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-27
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Dak Lak đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Huế đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-26 ngày 27-6-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-26
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thị xã Điện Bàn đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-25 (ngày 20-6-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-25
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Bình Định đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Bạn đang ở: KQ xổ số Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống