• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-24 (ngày 13-6-2023)

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-24
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-23 ngày 06-6-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-23
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Đak Lak đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-22 (ngày 30-5-2023)

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-22
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Đak Lak đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thị xã Điện Bàn đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-21 ngày 23-5-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-21
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Đak Lak đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-20 (ngày 16-5-2023)

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-20
Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Đak Lak đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Quy Nhơn- Bình Định đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Bạn đang ở: KQ xổ số Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống