• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-39 ngày 26-9-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-39
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Phan Rang – Tháp chàm tỉnh Ninh Thuận đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng và Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-38 ngày 19-9-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-38
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Huế đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Tỉnh Khánh Hoà đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-37 ngày 12-9-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-37
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Buôn Ma Thuột- Đak Lak đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Tỉnh Ninh Thuận đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-36 ngày 05-9-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-36
Chúc mừng khách hàng tại TP Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại TP Kon Tum đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-35 ngày 29-8-2023

  • PDF.

Kết quả trúng thưởng Kỳ vé QNa-35
Chúc mừng khách hàng tại Tỉnh Ninh Thuận đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Buôn Ma Thuột- Đak Lak đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng.

Bạn đang ở: KQ xổ số Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống