• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-10 (07/03/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 4 2023 11:07

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-09(28/02/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại tỉnh Ninh Thuận đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; và Chúc mừng 01 khách hàng khác cũng trú tại tại Thành phố Phan Rang tỉnh Ninh Thuận cũng đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 4 2023 11:07

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-08(21/02/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 4 2023 11:06

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-07(14/02/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng

Thông tin trúng thưởng kỳ QNa-06(7/02/2023)

  • PDF.

Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Huế đã may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt và giải Phụ đặc biệt trị giá 4,9 tỷ đồng; Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng đã may mắn trúng thưởng Giải nhất trị giá 600 triệu đồng . Ngoài ra còn nhiều khách hàng trúng thưởng các giải thưởng có giá trị khác xin được chúc mừng

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 4 2023 11:05

Bạn đang ở: KQ xổ số Thông tin trúng thưởng Xổ số truyền thống