• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Công khai Tài chính năm 2014

  • PDF.

Căn cứ Thông tư số 171/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 về Hướng dẫn công khai Tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam thực hiện việc Công khai Tài chính năm 2014

BAO CAO CONG KHAI TAI CHINH 2014

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 28 Tháng 4 2015 09:49

Bạn đang ở: Hoạt động Công khai tài chính Công khai Tài chính năm 2014