• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hội nghị người lao động năm 2022

  • PDF.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
Hội nghị người lao động là một trong những sự kiện quan trọng thường niên của đơn vị nhằm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện Nội Quy, Quy chế công ty và Thỏa ước lao động tập thể; và đây cũng là Hội nghị tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bậc có nhiều đóng góp vào sự thành công chung của Công ty trong năm qua, triển khai mục tiêu phương hướng hoạt động của đơn vị năm tới;

DSC 3466

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Sương- Chủ tịch Công ty

Hội nghị người lao động năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định của địa phương; 100% người lao động toàn Công ty tham dự hội nghị;

anhhn2022

Thông qua Hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Phúc- Giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

hinhhoinghilaodong2022

Đ/c Nguyễn Phúc –Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị trực tuyến

Năm 2021, mặc dù tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn trở ngại do dịch bệnh COVID-19 kéo dài và tình hình thiên tai bão lũ trên toàn khu vực miền Trung nhưng với ý chí quyết tâm và sự nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã được một số thành quả nhất định rất đáng khích lệ; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2021 đề ra.

DSC 3968 1

Đc Lê Trung Vũ- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Phát động phong trào thi đua năm 2022

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Công ty, Công đoàn Công ty, Đoàn Thanh niên công ty đều được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, đây là sự khích lệ to lớn đối với Công ty trong năm qua và làm tiền đề cho tập thể người lao động Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 20 Tháng 1 2022 06:45

Bạn đang ở: Tin tức Hội nghị người lao động năm 2022