• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Công bố QĐ về công tác cán bộ-Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

  • PDF.

 Công ty XSKT Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

Ngày 14 tháng 4 năm 2021,Chủ tịch Công ty có Quyết định số 19/ QĐ-XSQNa về việc bổ nhiệm cán bộ:

Ông Võ Như Đào- Trưởng Chi nhánh Điện Bàn được Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kể từ ngày 15/4/2021

 

 ANH DAO 1

Đ/ c Võ Như Đào - Phó Giám đốc nhận Quyết định bổ nhiệm

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 6 2021 07:39

Bạn đang ở: Tin tức Công bố QĐ về công tác cán bộ-Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty