• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Quảng Nam đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm

  • PDF.

Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Quảng Nam đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm (2009 - 2013) do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tặng.

bangkhen4

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 16 Tháng 12 2014 09:13

Bạn đang ở: Hoạt động Hoạt động Đảng ủy Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Quảng Nam đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm