• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Hoạt động của Đoàn Thanh Niên

Chi đoàn Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam: Đẩy mạnh các hoạt động Đoàn trong tháng 06

  • PDF.

Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng người nghèo và thăm tặng quà cho trẻ em nhiễm chất độc dacam/dioxin làng SOS.

a-1

Chi đoàn Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam: Đẩy mạnh các hoạt động Đoàn trong tháng 06

Đọc thêm...

Bạn đang ở: Hoạt động Hoạt động của Đoàn Thanh Niên