• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thư mời báo giá tư vấn

  • PDF.

Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam có nhu cầu liên hệ với các đơn vị tư vấn, thẩm định để chuẩn bị cho công tác đầu thầu năm 2024, mời các đơn vị tư vấn có đủ năng lực và quan tâm tham gia hợp tác

để đảm  nhận thực hiện tư vấn và thẩm định có liên quan THU_MOI_BAO_GIA_TU_VAN_2024.jpg

Bạn đang ở: Hoạt động Hoạt động của công ty Thư mời báo giá tư vấn