• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

  • PDF.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc đảng bộ Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam nhiệm kỳ 2017-2020
Trong 02 ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2017, tại Công ty TNHH MTV XSKT các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam tiến hành Đại hội hết nhiệm kỳ;

FullSizeRender 2

BCH Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội các Chi bộ đã phát huy dân chủ, thảo luận hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, phương hướng, giải pháp và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; Góp ý xây dựng Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi bộ, bầu Ban Chấp hành các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và ra Nghị quyết về các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ.

FullSizeRender 1

BCH Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017-2020

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội các Chi bộ có các đồng chí Đinh Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công ty; Đỗ Trường Sơn- Phó bí thư Đảng bộ-Phó giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Sương – Đảng ủy viên, Giám đốc Công ty.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 22 Tháng 8 2017 14:48

Bạn đang ở: Hoạt động Hoạt động của công ty Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020