• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty

  • PDF.

Ngày 03/03/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam, gồm 09 Chương và 42 Điều

QD_PHE_DUYET_DIEU_LE_TC_VA_HD_cong_ty_2016.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 15:00

Bạn đang ở: Giới thiệu Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty