• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Thông tư 76/2013/TT-BTC ngày 4 tháng 6 năm 2013

  • PDF.

Ngày 04 tháng 6 năm 2013,Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2013/TT-BTC Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của hội đồng giám sát xổ số;

xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 19 Tháng 1 2015 09:43

Bạn đang ở: Bạn cần biết Quy định của trung ương Thông tư 76/2013/TT-BTC ngày 4 tháng 6 năm 2013