• Phone: 02353.812.987
  • Fax: 02353.851.302
Ooffice - Văn phòng trực tuyến - TAVICO

Bạn cần biết

Quyết định số 79/QĐ-XSQNa Về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay (Xổ số Cào, Xổ số Bóc)

  • PDF.
Tải về

Quyết định số 77/QĐ-XSQNa Về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số Lô Tô

  • PDF.
Tải về

Thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam

  • PDF.
Ngày 23/9, UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam (Hội đồng), do ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính.

Đọc thêm...

Quyết định số 3949/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009

  • PDF.

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm  hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam

Tải về

Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

  • PDF.
Tải về
Bạn đang ở: Bạn cần biết